Pametna solarna svetilka LED – SSLLPametna solarna svetilka LED -SSLL

Približevanje sončne energije naprednim, udobnim in učinkovitim svetlobnim rešitvam.

Kompetenten razvojni oddelek nam omogoča, da smo dejavni na področju razpisov. Z Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije smo sklenili pogodbo o sofinanciranju operacije Napredna solarna LED svetilka: Približevanje sončne energije naprednim, udobnim in učinkovitim svetlobnim rešitvam (akronim SSLL). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Glavni namen operacije »SSLL« je razviti napredno solarno LED svetilko. Končni produkt bo solarna svetilka z inteligentnim upravljanjem. Poleg inteligentne regulacije pa bo imel sistem tudi dovršen način polnjenja baterij, ki izjemno dobro vpliva na izkoristek polnjenja in dolgo življenjsko dobo izdelka. S tem izdelkom bomo odprli novo poglavje na področju nadzora delovanja in izjemno dolge življenjske dobe solarnega sistema. Do konca septembra 2018 bomo dosegli cilj projekta, ki je: razviti solarno svetilko z inteligentnim upravljanjem in dovršenim sistemom polnjenja baterij in jo najkasneje z julijem 2019 plasirali na trg.

Omenjena operacija traja od 01.10.2016 do 30.09.2018. V tem obdobju je operaciji zagotovljena finančna podpora kot je razvidno iz tabele:

Finančni viri Proračunske postavke 2017 2018 Skupaj v €
Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko (EUR) vzhod – št. 160253 PN1.2    – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije -V-14-20 76,000.00 72,600.00  148,600.00
Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko (EUR) vzhod – št. 160255 PN1.2    – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije -V14-20-slovenska udeležba 19,000.00 18,150.00 37,150.00
Zasebni viri (EUR)  160,000.00 95,000.00 90,750.00 185,750.00
Skupaj (EUR)  800,320.00 190,000.00 181,500.00 371,500.00

Stopite v stik z nami