Avtomatizirani visokoregalni sistem z LED osvetlitvijo za gojenje rastlin v kontroliranih pogojih

Projekt CLEVERRazpis: Spodbude za raziskovalno razvojne projekte (RRI 2)

Namen:  Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Cilji in rezultati projekta: V okviru projekta bomo razvili avtomatiziran visokoregalni sistem z LED osvetlitvijo za gojenje rastlin v kontroliranih pogojih.

Višina finančne podpore: Vrednost projekta znaša 419.200,00 EUR, od tega sofinancirano s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko: 209.600,00 EUR.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Konzorcij Clever je sestavljen iz glavnega partnerja Iskra Impuls d.o.o. in konzorcijskega partnerja Strip’s d.o.o.

Stopite v stik z nami