Senzor za merjenje tlaka v panelih VIP STRIPRES®

Stripres® Contactless, Batteryless Sensor for Pressure Measurement in Vacuum Insulation PanelsRazvili smo brezžičen in brez-kontakten sistem za merjenje kakovosti v vakuumsko izolacijskih panelih (VIP). Sistem vsebuje senzor, ki je vgrajen v VIP pred vakuumiranjem in tesnjenjem. Senzor se aktivira preko zunanje bralno-krmilne enote oz. čitalca tako, da ga čitalec vzbuja z RF energijo in sočasno preko RF signala tudi komunicira s senzorjem. Vzporedno z vzbujanjem se meri masa molekul znotraj VIP-a. Masa molekul prikazuje stopnjo vakuuma in posledično raven kakovosti VIP-a. Zunanji čitalec preko senzorja prebere informacijo o stopnji vakuuma znotraj VIP-a in jo prikaže uporabniku na zaslonu. Projekt je bil priznan in financiran s strani EU komisije v okviru programa H2020.

Več informacij lahko preberete v letaku product brochure.

Stopite v stik z nami