Kakovost

Kakovost je za nas ključnega pomena, zato posebno pozornost posvečamo zagotavljanju kakovosti in obsežno vlagamo v sisteme vodenja kakovosti.

Naši napredni laboratoriji in sistem nadzora kakovosti, ki temelji na več kot 20-letnih izkušnjah, so zagotovilo za tehnično vrhunske izdelke, ki ustrezajo najvišjim standardom izdelave.

Strip‘s pri svojem poslovanju upošteva standarde:

 • Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015
 • Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
 • Sistem upravljanja z energijo ISO 50001

CERTIFIKATI ISO

Že od svoje ustanovitve leta 1995 smo zavezani izpolnjevanju kar najvišjih zahtev glede kakovosti.

Vedno prisluhnemo uporabnikom in ostalim deležnikom ter si vzamemo čas, da preučimo njihove zahteve, želje in pričakovanja. V iskanje najboljših rešitev sistematično vključujemo srednje vodstvene delavce in ostale zaposlene. Vzpostavili smo dobre temelje in sistem nagrajevanja, ki spodbuja nove ideje, predloge in inovacije.

ISO 14001

Naša prizadevanja za ohranjanje čistega okolja in ustreznega življenjskega prostora za bodoče generacije so združena v sistem ravnanja z okoljem, skladen z zahtevami ISO 14001. Zavedamo se, da smo skupaj s poslovnimi partnerji del širše skupnosti in okolja, v katerem delujemo.

ISO 9001

Naša uspešnost temelji na integraciji vseh osnovnih načel vodenja kakovosti v poslovne procese:

 1. Osredotočenost na stranke
 2. Vodenje
 3. Vključevanje ljudi
 4. Procesni pristop
 5. Sistemski pristop k vodenju
 6. Stalne izboljšave
 7. Odločanje, ki temelji na dejstvih
 8. Odnosi, ki koristijo tako dobaviteljem kot strankam

NOVI STANDARDI ISO 9001:2015 IN ISO 14001:2015

Nadgradnja standardov z novimi različicami je naše procese uskladila z zahtevami sodobnega poslovnega okolja. Tako se osredotočamo na ustvarjanje dodane vrednosti ne le za podjetje in uporabnike, ampak za vse, ki so vključeni v naše poslovne procese in verige (delavce, dobavitelje, ponudnike storitev, stranke, ustanove ter širšo skupnost).Bolj kot kadar koli doslej smo usmerjeni k rezultatom. Te merimo s ključnimi kazalniki uspešnosti, ki predstavljajo temelj v naših procesih odločanja.

Zavedamo se odgovornosti vodstva in krepimo zavezanost k spremljanju najnovejših pristopov in metod ter spoštovanju standardov, ki veljajo v najrazvitejših poslovnih okoljih. Budno spremljamo razvoj procesov in tržnih trendov v naši ter sorodnih branžah in se temu primerno ustrezno odzivamo.

Trudimo se prepoznati vsa tveganja in se jim izogniti, če je to le mogoče, zato ima v postopkih odločanja veliko težo upoštevanje teh tveganj. Vsa prepoznana, predvidena in mogoča tveganja smo zapisali v register tveganj, ki ga uporabljamo tudi za prepoznavanje priložnosti.

Z nadgradnjo standardov na ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 je njihova struktura postala skladnejša, kar olajša tudi integracijo z drugimi standardi ISO, kot se je izkazalo že pri uvajanju standarda ISO 50001. Nadgrajeni standardi so tudi odlična podlaga za bodoče usklajevanje delovanja s standardom avtomobilske industrije IATF 16949.

V naše napredne tehnološke, razvojne in kakovostne procese postopoma uvajamo ključni orodji za vodenje projektov – postopek potrjevanja komponent PPAP in napredno načrtovanje kakovosti izdelka APQP.

SKLADNOST IN POTRJEVANJE IZDELKOV

Poslovanje podjetja Strip‘s in naši izdelki ustrezajo vsem veljavnim direktivam ter uredbam Evropske unije. Te direktive se nanašajo predvsem na varovanje okolja, kot tudi na zdravje in varnost potrošnikov, pri čemer urejajo dobavo, izdelavo in uporabo izdelkov ter postopke po izteku njihove življenjske dobe.

SKLADNOST Z:

 • Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi
 • Direktivo 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
 • Uredbo (EC) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
 • Predloga za poročanje o konfliktnih mineralih (CMRT)
 • Mednarodna zbirka podatkov o mineralih (IMDS)
 • Načrt za zasnovo izdelkov brez uporabe halogena
 • Oznaka CE

CERTIFIKATI:

 • ENEC
 • VDE
 • UL
 • EMC
 • TÜV

PROCES STALNIH IZBOLJŠAV (PDCA)

PDCA (načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj ali načrtuj-naredi-preveri-prilagodi) je interaktivna štiri-stopenjska metoda vodenja, ki jo uporabljamo za nadzor in stalno izboljševanje procesov in izdelkov.

Tako kot se krog nikoli ne zaključi, je treba cikel PDCA vedno znova ponavljati, da bi se podjetje nenehno izboljševalo.

Izvajanje in nadzor zagotavljamo z rednimi sestanki ter vključenostjo najvišjih članov vodstva.

UČINKOVITOST NA DELOVNEM MESTU

METODOLOGIJA 6S

Za povečanje učinkovitosti na delovnem mestu in zmanjšanje količine odpadkov uporabljamo sistem 5S.

5S je sistematična metoda za izboljšanje organiziranosti in standardizacijo procesov, ki tako postanejo učinkovitejši in manj naporni za zaposlene. Stopili smo še korak dlje in uvedli vitko metodologijo 6S ter dali večji poudarek varnosti. Z metodo 6S sistematično spremljamo red in čistočo v vseh fazah procesov.

S to metodo smo postali zanesljiv, stabilen in zaupanja vreden partner svojih zaposlenih ter poslovnih sodelavcev. Metoda 6S pomaga izboljšati učinkovitost na delovnem mestu, vzdrževanje in varnost ter zmanjšati potrebe po skladiščnem prostoru in količino odpadkov, s čimer pomaga izboljšati kakovost.

VITKA PROIZVODNJA

Z metodami vitkega poslovanja že leta uspešno optimiziramo tok materialov in procese. Začeli smo zmanjševati količino sistemske dokumentacije in proces poenotenja obrazcev. Standardizirali smo oblike izhodnih podatkov informacijskega sistema in začeli shranjevati dokumente v elektronski obliki.

Naslednji korak je analitični pristop z optimizacijskimi metodami.

Stopite v stik z nami