Novice >

Diverzifikacija proizvodnje v podjetju Strip’s d.o.o. v dve novi liniji izdelkov (2022–2024)

V podjetju Strip’s d.o.o. smo v letu 2022 začeli z naložbo v diverzifikacijo proizvodnje, s pomočjo katere bomo vzpostavili popolnoma nov tehnološki proces, ki nam bo omogočil proizvodnjo dveh novih linij izdelkov:

 • vezij z ultra majhnimi in nestandardnimi komponentami (UMNK),
 • vezij z visoko stopnjo preverjanja in sledljivosti (VSPS).

 

Če želi podjetje rasti in se razvijati skladno z zahtevami in potrebami trga, je naložba nujna. Naložba obsega nakup in vzpostavitev potrebne tehnološke infrastrukture za izvedbo novega tehnološkega procesa. Slednji nam bo omogočil diverzifikacijo proizvodnje v dve novi liniji izdelkov, ki jih z obstoječo tehnologijo podjetje ne more proizvajati.

 

Predmet naložbe je naslednja visokotehnološka oprema:

 • tehnologija za optično kontrolo SMD-spojev,
 • tehnologija za polaganje SMD,
 • tehnologija za električno preverjanje komponent,
 • postaje za popravila,
 • linija za polaganje SMD,
 • linijski laser,
 • rentgenski števec komponent,
 • tehnologija za rentgensko kontrolo komponent,
 • linija za selektivno spajkanje s sistemom optične kontrole,
 • roboti za spajkanje,
 • konvekcijske pretočne peči za spajkanje,
 • generator dušika.

 

NAMEN NALOŽBE:

Namen naložbe »Diverzifikacija proizvodnje v podjetju Strip’s d.o.o. v dve novi liniji izdelkov (2022–2024)« je skladen z namenom Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Gre za trajnostno naravnano naložbo, ki predstavlja vlaganje v najnaprednejšo tehnologijo. Slednja bo podjetju omogočila pričetek proizvodnje novih izdelkov, ki jih z obstoječo tehnologijo ne more proizvajati. Naložba bo pomembno doprinesla k razvoju in konkurenčnosti družbe, povečala produktivnost proizvodnje ter povečala rast in konkurenčnost gospodarstva. Nova tehnologija bo skladna z načelom BAT.

Izvedba naložbe bo prispevala k skladnemu regionalnemu razvoju in povečanju dodane vrednosti podjetja ter dodane vrednosti na zaposlenega. Naložba prav tako zasleduje cilje digitalne preobrazbe. K vlogi je priložena Strategija digitalne transformacije podjetja.

Pričujoča naložba za podjetje dolgoročno pomeni pomemben razvoj, večjo produktivnost, splošno rast in konkurenčnost. Uvedba novih linij izdelkov bo za podjetje pomenila pomemben korak naprej v smeri inovativnosti in razvoja, s čimer bo dosežen glavni namen naložbe in uresničena vizija razvoja podjetja.

 

FINANČNA PODPORA:

Prejeli smo pozitivno odločbo Javne agencije SPIRIT, s katero nam je bilo dodeljeno sofinanciranje predmetne naložbe v višini 1.272.459,10 €.

 

CILJI in REZULTATI:

Cilji naložbe so skladni s cilji Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji:

 • Pričetek proizvodnje dveh novih linij izdelkov, ki jih podjetje z obstoječo tehnološko opremo ne more proizvajati (ključen rezultat naložbe).
 • Naložba v novo visokotehnološko opremo bo vlagatelju omogočila dvig produktivnosti in konkurenčnosti na globalnem trgu.
 • Naložba bo pomembno doprinesla tudi k trajnosti poslovanja družbe, dekarbonizaciji in digitalizaciji poslovanja.
 • Dodana vrednost izdelkov se bo povečala, kar bo izboljšalo položaj podjetja v globalnih verigah vrednosti.
 • Cilj podjetja je vsaj ohraniti delovna mesta višje dodane vrednosti, ob tem pa je pomemben cilj prav tako povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, ki bo posledica naložbe v novo visokotehnološko opremo.
 • Cilj naložbe je prav tako krepitev razvoja zasavske regije, k čemur bo slednja nedvomno pomembno doprinesla.

 

Podjetje bo z realizacijo naložbe v nakup nove visokotehnološke opreme realiziralo diverzifikacijo proizvodnje v dve novi liniji izdelkov (ključen rezultat naložbe):

 • vezja z ultra majhnimi in nestandardnimi komponentami (UMNK),
 • vezja z visoko stopnjo preverjanja in sledljivosti (VSPS).

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija – NextGenerationEU.

 

 

          

 


Povezane novice