Novice >

ISO 50001:2011: S pridobljenim certifikatom še odločneje po poti nenehnih izboljšav energetske učinkovitostiPodjetja Strip’s in Lumenia sta v decembru 2017 uspešno zaključila certifikacijski postopek in pridobila certifikat za področje celovitega sistema energetskega managementa, ki ga predstavlja standard ISO 50001.

Slednji predstavlja celovit sistem energetskega managementa, s katerim družba prehaja na učinkoviteje obvladovanje rabe energije in emisij toplogrednih plinov.

Glede na strukturo razvojnega in prodajnega programa je za podjetja Strip’s in Lumenia upoštevanje načel imenovanega standarda osnovno vodilo. Zahteva po energetski učinkovitosti je implementirana že v konceptne osnutke ter najzgodnejše faze razvoja. Našo vizijo SUE uresničujemo preko ciljev:

  • Načrtovati funkcionalno najnaprednejše in energetsko učinkovite proizvode
  • Proizvajati v maniri najsodobnejših tehnoloških, ekonomsko optimiranih postopkih ob čim manjši potrošnji energije in obremenitvi okolja.
  • Nadzor nad porabami tako časovnih, kot energetskih virov.
  • Na podlagi preteklih izkušenj in trenutnih vedenj – Lessons&Learned , stalno izboljševati naše razvojne, tehnološke, proizvodne in kakovostne procese.
  • Racionalizacija logističnih, nabavnih in prodajnih procesov

Standard ISO 50001 nam pomaga vzpostaviti, vzdrževati in izvajati postopke za učinkovitejše obvladovanje rabe energije.

Kandrše, Maj 2018

Andrej Razpotnik,  Direktor oddelka kakovosti


Povezane novice