Novice >

Prednosti vpeljave novih standardov ISO 9001:2015 ter ISO 14001:2015 v podjetje Strip’s

Prednosti vpeljave novih standardov ISO 9001:2015 ter ISO 14001:2015 v podjetje Strip’s

Koristi prehoda na novo izdajo standardov so v uglaševanju procesov zahtevam, katerim je izpostavljeno današnje poslovno okolje. V ospredje postavljamo dodano vrednost ne samo organizacije in odjemalcev, temveč vseh deležnikov v procesnih verigah (Dobaviteljev, Ponudnikov storitev, Kupcev, Institucij, Okolice)

Bolj, kot kdajkoli doslej v ospredje postavljamo dosežene rezultate, ki jih spremljamo na podlagi indikatorjev poslovanja(Key-Performance-Indicators), kateri predstavljajo osnovo za naše procese odločanja.

Stopnjujemo zavedanje odgovornosti vodstva in zavezanost poslovanju v skladu z najsodobnejšimi pristopi, metodami, ki jih opredeljuje standard in se uveljavljajo v napredno naravnanih poslovnih okoljih. Izpostavljamo in ozaveščamo naše poslanstvo, ter z zgledom sledimo naši viziji.

Odjemalcem in deležnikom prisluhnemo(namenimo) več časa v smislu razumevanja zahtev, želja in pričakovanj.

V iskanje najboljših rešitev sistematično vključujemo srednji management in vse zaposlene. Napravili smo dobro osnovo ter sistem nagrajevanja za generiranje idej, predlogov, inovacij.

Spremljamo razvoj trga, sledimo hitrim spremembam poslovnih procesov in napredku tehnologije tako v naši kot v sorodnih branžah. Skrbno skušamo predvideti vse pasti in se jim v največji možni meri izogniti, zato smo v naše odločitvene procese vključili razmišljanje in predvidevanja, ki temeljijo na možnih tveganjih (risk-based-thinking). Zaznana, predvidena oziroma možna tveganja analiziramo z registrom tveganj, ki nam hkrati služi za identificiranje priložnosti.

Začeli smo krčenjem sistemske dokumentacije, unificiranjem obrazcev. Dogovorili smo se za standardne izpise iz informacijskega sistema, hranjenje dokumentov v elektronski obliki. Aktivno smo pričeli uvajati novo, najsodobnejšo različico informacijskega sistema SAP.

Z osvojitvijo standardov ISO 9001 in ISO 14001 po verziji 2015 je njih struktura še bolj poenotena in olajša integracijo z ostalimi ISO standardi, najprej bo v tem sklopu na vrsti ISO 50001:2011. Novosti standardov nam ustvarjajo ugodno podlago za približevanje avtomobilskemu IATF 16949.

Sistemsko smo začeli izvajati redne sestanke kakovosti z redno udeležbo predstavnikov vodstva podjetja. Obravnavamo neskladja ali pa priporočila, ki se manifestirajo kot KU-Korektivni Ukrepi in tvorijo izhodišča za stalno izboljševanje kakovosti PDCA.

Prestrukturirali smo pristop, spremljanje, koordinacijo projektnega vodenja. Postopoma uvajamo PPAP in APQP. Že leto dni uspešno izvajamo optimizacije materialnih tokov in procesov z LEAN metodami. Sistematično spremljamo red in čistočo (6S) v vseh fazah naših procesov.

Opremili smo se z najsodobnejšimi stroji, napravami in tehnologijo, ki danes še ne pride v celoti do izraza, jutri bo to za nas gotovo konkurenčna prednost. Vpeljan imamo sistem sledljivosti izdelkov.

Investiramo v znanje. Skrbimo za dober servis in se trudimo biti odzivni. S svojim zgledom in ravnanjem dajemo vedeti iz katerega delovnega okolja prihajamo. Krepimo pripadnost podjetju in s športnim udejstvovanjem skrbimo za naše zdravje.

Andrej Razpotnik

Vodja oddelka kakovosti

 


Povezane novice