Novice >

Pripravljeni na novo rast

Potreba po večjih prostorih se je nakazovala že nekaj časa, saj so prostori, v katerih smo delovali že od leta 2004, postajali vse bolj nezadostni za podporo širitvi dejavnosti družbe ter hitro naraščujočemu številu zaposlenih. Glavno vodilo pri širitvi je bilo povečanje kapacitet razvoja in raziskav. V ta namen smo zgradili nov laboratorij za razvoj in izdelavo prototipov, trajnostnih testiranj ter oddelek za razvoj in izdelavo testnih naprav. Z novimi pridobitvami smo močno povečali naše razvojne kapacitete.

Stanje projekta razširitve prostorov v novembru 2017.

Z razširitvijo podjetja in posodobitvijo tako prostorov kot tudi opreme pa smo uvedli še vrsto drugih izboljšav. Investirali smo tudi v novo tehnološko opremo in tehnologije, s pomočjo katerih smo pridobili nove kupce iz tujine. Izboljšali smo nadzor nad stanjem skladiščnih površin (temperatura in vlažnost prostorov), vse večje potrebe po električni energiji pa smo zagotovili s postavitvijo lastnega transformatorja. Ta nam zdaj zagotavlja zadostno kapaciteto električne energije in stabilno delovanje proizvodnih procesov.

Ker se zavedamo pomembnosti učinkovite rabe energije, smo vzpostavili centralni sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja, katerega glavni vir so zemeljske vrtine, kar zagotavlja naravno črpanje energije. Za učinkovito porabo energije skrbijo tudi pametne luči, ki so implementirane skozi celotno podjetje, poudarek pa je tudi na t.i. ljudem prijazni svetlobi, ki prispeva k večji učinkovitosti in zbranosti naših zaposlenih ter izboljšuje kakovost bivanja. Luči so zasnovali v naši hčerinski družbi LUMENIA, predstavljajo pa edinstven primer luči takšne vrste na slovenskem trgu.

V Strip’su trdno verjamemo, da je vse, kar smo do zdaj dosegli, mogoče le z močno podporo in dobrim sodelovanjem tako z zaposlenimi, dobavitelji kot tudi z našimi naročniki. Bolj kot kadar koli prej smo podjetniški duh, inovativnost in kreativnost postavili v jedro našega delovanja. Projekt razširitve prostorov je samo še dodatni doprinos k uspešni zgodbi, na temeljih katere gradimo že več kot dvajset let. Prepričani smo, da smo zdaj dobro dimenzionirani za podporo nadaljni rasti, v prihodnost pa zremo samozavestno in polni optimizma.

Letos oktobra Strip’s zasije v končni podobi.
Moderno zasnovan interier, ki našim zaposlenim nudi sodobna in dobro opremljena delovna mesta.

Povezane novice